Välkommen till en riktig glasexpert

Sedan 1968 har Bålsta Glasmästeri Idé Glas AB varit verksamma inom glasbranschen vilket gett oss en stor erfarenhet av arbete med glasmästeriarbeten och bilglas. Vi arbetar med service och glasreparationer, bilglas, inredningsglas och olika typer entreprenadarbeten. Vi är sedan 2013 medlemmar och delägare i glasxperten.

Miljö-, Kvalitets- och Arbetsmiljöcertifierade

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Vi är också en auktoriserad och DEKRA-kontrollerad verkstad av Glasbranschföreningen. Av Länsförsäkringar är vi Lupin-certifierade.

namnlöst-70

namnlöst-29

namnlöst-73

namnlöst-107

namnlöst-127

namnlöst-148

namnlöst-158

namnlöst-175

namnlöst-191

namnlöst-231

namnlöst-242

namnlöst-14

namnlöst-268

Glasmästare i Bålsta med omnejd

Vi är din självklara glasmästare i Bålsta med omnejd. Befinner du dig i ex. Upplands-Bro, Enköping eller i Kungsängen och är i behov av tjänster inom bilglas, stenskottslagningar, fönsterbyte, uterum, glasskivor, duschväggar eller andra typer av glasmästeritjänster? Tveka inte att kontakta oss, så tar vi fram en lösning anpassad efter dina behov!

glasxperten
Ett nytt varumärke men med mycket lång erfarenhet inom glasbranschen som nu satsar för att bli ett starkt alternativ och motvikt i rådande utveckling. Ett varumärke som fortsatt bygger på hög kompetens, utveckling, förtroende och uppfyller försäkringsbolagens/kundernas krav och förväntningar.

lupin_cert_foretag

Lupin Certifierat Företag
Programmet är ett miljö- och kvalitetssäkringsprogram av de tjänster som Länsförsäkringar Östgöta upphandlar av anlitade verkstäder. Villkoren styrs mot avtalsvillkoren mellan verkstad och försäkringsbolag. De i programmet ingående delmomenten anpassas så långt det är möjligt, i linje med kraven i moderna kvalitetsledningssystem.

ISO9001, ISO14001 samt OHSAS 18001
Vi är certifierade inom kvalitet – ISO9001, miljö – ISO14001 samt även arbetsmiljö – OHSAS18001 av certifieringsorganet SP.

Auktoriserat Bilglasmästeri
Ungefär 400 bilglasmästerier över hela landet är auktoriserade av Glasbranschföreningen. Detta innebär att dessa företag har den högsta kompetensen att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla bilar, bussar och lastbilar

MTK Auktoriserad
Två på marknaden befintliga system samverkar nu för att ytterligare höja kvalitén i våra byggnader vad gäller glas- och metallpartier. Kvalitetssäkringen sker inom ramen för två system – P-märkning och MTK-auktorisation.

.

Medlem av Glasbranschföreningen
Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, montage av brandklassade partier och konstinramning. Genom utbildning, krav och kontroll av de auktoriserade företagen garanteras beställare och konsument…